Hvem er diva produktion?

- grafisk og interaktiv virksomhed, der leverer digitale og trykte designløsninger.

Vores primære arbejdsområde er at løfte jeres ad hoc opgaver og gerne i et tilbagevendende samarbejde. Ønsker I bedre tid til dybtegående arbejde og komplekse opgaver? Ved at outsource jeres rutine opgaver til os, letter vi jeres daglige arbejdsgang og I får frigivet ressourcer til de tunge opgaver.

Ad hoc opgaver

Vi varetager opdatering og vedligeholdelse af wapportaler, webshops og -sites bl.a ved brug af CMS. Vi udformer desuden digitalt content, bannere og andet kampagnemateriale. Vi løser også gerne en bred vifte af jeres rutine opgaver som udformning af visitkort, etiketter eller indlægssedler. Arbejdsgangen med større trykopgaver kan yderligere optimeres ved brug af et let tilgængeligt web2print værktøj.

Netværk

diva produktion er baseret på et bredt netværk indenfor mange forskellige fagkompetencer. Det vil altid være den ypperligste fagkompetence der samarbejder og løfter processerne i den enkelte opgave.